ВЪПРОСЪТ ЗА БОГОВЕТЕ КОИТО УПРАВЛЯВАТ СВЕТЪТ

 • ВЪЛШЕБНИЯ СВЯТ 21.12.2010
 • КРАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВСЕЛЕНАТА 21.12.2010
 • НАЙ ВЕЛИКИЯТ БОЖЕСТВЕН ЗАКОН 14.12.2010
 • ДВАТА БОГА 19.10.2010
 • КРАЙНАТА ИСТИНА 14.10.2010
 • GAMES OF THE STRONG 28.8.2010
 • ЗА НАЙ ВЕЛИКИТЕ В СВЕТА ДЕТАЙЛНО 30.7.2010
 • THE MOST POWERFULL GODS AFTER ALLMIGHTY on planet Earth 16.7.2010
 • gods or the best goa psy trance dj and compositors 24.6.2010
 • ОБЩО ЗА БОГОВЕТЕ Т.Е ДЕМОНИТЕ 2.6.2010  ВЪЛШЕБНИЯ СВЯТ сЪЩЕСТВУВА свят много по различен от нашия. Аз лично го посещавам когато спя, може би и вие. Колкото повече прекарвате време там, толкова е по сигурно че ще ви вземат един ден там за да живеете.
  Например там всички са богове, хората изпозлват заклинания думички казани на ум но ефектът е същия. Разликата между тях и боговете е бързината, защото едни губят време докато кажат сричката, други със своята воля т.е желание а всичко друго е от чакрата сахарсара. Също тези които са богове могат да правят например 1 млн грахови зърна, хората от 1 до 100. Тези които имат такива чакри са ОТ БОГАТИТЕ както е и на Земята. Интересното там е че няма заводи, Има Тецове но те са автоматични, може би по скоро са АЕЦ за да има електричество и топла вода всеки град си има такава централа. Когато поискаш можеш да полетиш казваш си само аз съм от въздух и ако има до тебе някой вещ който да направи вятър може да те понесе. Управлението и със съответни движения на ръцете и краката. Ако си по специален има метли има jetpack, има специално устройства като летящ мотоциклет или дъска за сърф или скейтборд за които да се хванеш и да летиш. Може и с найлонов плик да летиш, може и със специални ски обувки които бълват струя въздух зад глезена, това вече е предимно за космическо управление. Има летящи чинии, всякакви космически кораби които не са двупотопни като нашите дето още нямат земно притегляне вътре и се носи всичко при нулева гравитация. Има страхотни планини и всички хора за секунда ако са заслужили могат да станат силни. Имам впредвид физическка сила. Операция на сърце там трае 15 секунди а не като тук часове. Ако ви е болно сърцето и сте достойни или имате пари може да ви я направят и в отвъдното, помолете се на Господ Дявола.


  КРАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВСЕЛЕНАТА Със Бог Отец и Дяволът със мене Соломон и със Исус Христос и всички ангели и демони ПОСТИГНАХМЕ КОНСЕНСУНС т.е сключихме примирие защото иначе след 2520 години всички ние праведници ще се мъчим отново както сега от нова година щяха да започват евентуално да се мъчат всички християни.
  Затова делим Вселената на 2: 6000 свята се падат на Дяволът и неговият син Соломон т.е аз и 4000 на Исус Христос същото правим и със парите във всеки свят: 4 трилиона на Исус Христос на година и 6 трилиона на Светият Израилев Дяволът. Знамето на Йехова е шестъгълна звезда а на исус кръст т.е 4. По един свят във абсолютна нощ - ад и един свят абсолютен ден т.е рай Съответно Създателят на Дяволът и Бог Отец има престол и в ада и в рая съответно с огън и бял
  Тези които живеят в държавите на Дявола трябва да го обичат тези които съгрешават ще са бедняци и болни праведниците ще имат пари и ще са здрави. Същото и при Исус тези които не вярват в Христос ще са бедни и болни докато грешниците ще са богати и здрави. Както при едните така и при другите ще има центрове където да се запознаят със учението на Христос и Светият Израилев в този смисъл Светият Израилев поема Африка и Арабия също България и Китай, Северна Корея. А Исус Южна и Северна Америка и Европа без България но със Израел
  НАЙ ВЕЛИКИЯТ БОЖЕСТВЕН ЗАКОН

  Мили деца вече ви е време да разберете защо във филмът в търсене на кристалния череп с участието на Харисън Форд, към края на филма една жена каза на извънземните "ИСКАМ ДА ЗНАМ ВСИЧКО" и се пръсна черепа Защото Бог и показа че ще стане завинаги чехълче докато свят съществува. А знаем че във 1 кубичен метър вода има 50 милиона чехълчета. Защо. Защото тук влиза в сила най великият божествен закон на Вселената а именно това което каза Исус:
  Лук.11:11 И кой е оня баща между вас, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? Или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия?

  Това е направено с цел да се избегне ТЪРГАШЕСТВОТО С БОГ И ДА БЪДАТ ПРЕЦАКАНИ ВСИЧКИ АЛЧНИ. Бъдете скромни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Плач.3:26 Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.

  Мисля че разбирате защо има слепи и малоумни. Защото когато СЪЗДАТЕЛЯТ НА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА ГИ Е ПИТАЛ КАКВО ИСКАТЕ ЗА НАГРАДА те са били алчни поискали са зрението На Бог или да бъдат най умни.


  ДВАТА БОГА
  Длъжен съм да ви разкажа и за най новото ми откритие т.е че има 2 Бога ВАВИЛОНСКИЯТ(ДЯВОЛЪТ) И АСИРИЙСКИЯТ ЦАР(БОГ ОТЕЦ) Кой от тях да изберете ще решите вие. Аз сън пророк на единият, Исус Христос на другият.

  Исус Христос
  Исая 53:5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. 6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

  Соломон
  Прит.5:22(книга на мъдроста на Соломон намираща се в Старият Завет на Библията) Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан.
  Езeкил(един от пророците на Бог записан в Старият Завет на Библията).18:20 Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да понесе наказанието на бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата наказанието на синовото беззаконие: правдата на праведния ще бъде за него, и беззаконието на беззаконника ще бъде с него.

  Исус Христос
  Еремия 31 глава(един от пророците на Бог записан в Старият Завет на Библията)32 стих Не такъв завет, какъвто направих с бащите им, В деня, когато ги хванах за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; Защото те престъпиха Моя завет, Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ. 33 Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, И ще го напиша в сърдцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде; 34 И няма вече да учат Всеки ближния си и всеки брата си, И да казват: Познайте Господа; Защото те всички ще Ме познават, От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ; Защото ще простя беззаконието им, И греха им няма да помня вече.

  Соломон
  Исая 13:9(един от пророците на Бог записан в Старият Завет на Библията) Ето, денят Господен иде, Лют, с негодуване и пламенен гняв, За да запусти земята И да изтреби от нея грешните й, 10 Защото небесните звезди и съзвездия Не ще дадат светенето си; Слънцето ще потъмнее при изгряването си, И луната не ще сияе със светлината си. 11 Ще накажа света за злината им, И нечестивите за беззаконието им; Ще направя да престане големеенето на гордите, И ще смиря високоумието на страшните.

  Което значи че "новият завет" ще дойде след края на света.

  Прит.17:2 Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам, И ще вземе дял от наследството между братята.

  Исус Христос
  Лук.15:22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; 23 докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; 24 защото този мой син бе мъртъв и оживя; изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. 25 А по-старият му син беше на нивата; и като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. 26 И повика един от слугите и попита, що е това. 27 А той му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. 28 И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. 29 А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си; 30 а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле.

  Соломон
  Прит.29:7 Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.
  Второзаконие(една от 5те книги на Исус Христос)15:11 Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; за това ти заповядвам, като казвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към оскъдния си брат в земята си.

  Исус Христос
  Мар.15:7 Защото сиромасите всякога се намират между вас, и когато щете можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас.

  НА ЕДИНИЯТ БОГ Е АСИРИЙСКИЯТ ЦАР, А НА ДРУГИЯТ ВАВИЛОНСКИЯТ


  КРАЙНАТА ИСТИНА
  Псалм 83:17 Нека се посрамят и ужасят завинаги, Да! нека се смутят и погинат, 18 За да познаят, че Ти, Чието име е Иеова, Един си Всевишен над цялата земя.

  Исая 28:58 Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на тоя закон, които са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име ИЕОВА ТВОЯ БОГ. 59 тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите върху потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни. 60 И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе; 61 още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на тоя закон, Господ ще ги нанесе на тебе догде бъдеш изтребен.

  Йехова това съм аз, аз нося на всички безбожници болестите и на всички християни които са ме заменили с чужд бог.

  Исая 31:6 Върнете се, о, чада на Израиля, Към Този, от Когото много сте отстъпили. 7 Защото в оня ден всеки човек ще захвърли Сребърните си идоли и златните си идоли, Които вашите ръце направиха, за грях вам. 8 Тогава АСИРИЕЦЪТ ЩЕ ПАДНЕ ОТ НОЖ НЕ ЧОВЕШКИ, И нож не човешки ще го пояде; И той ще побегне от ножа, И МОМЦИТЕ МУ ЩЕ СТАНАТ ПОД ДАНЪК. 9 И крепостта му ще замине от страх, И началниците му ще се смаят от знамето, Казва Господ, Чийто огън е в Сион, И огнището Му в Ерусалим.

  превод на Петко Слвейков: МЛАДЕЖИТЕ МУ ЩЕ СТАНАТ ПРИНУДИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ

  4 Царе 19:6 Исая им рече: Така да кажете на господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар Ме похулиха. 7 Ето, Аз ще туря в него такъв дух, щото, като чуе слух, ще се върне на своята земя; и ще го направя да падне от нож в своята земя. 32 Затова, така казва Господ за асирийския цар:Няма да влезе в тоя град,Нито ще хвърли там стрела,Нито ще дойде пред него с щит,Нито ще издигне против него могила. 33 По пътя, през който е дошъл, по него ще се върне,И в тоя град няма да влезе, казва Господ; 34 Защото ще защитя тоя град, за да го избавя,Заради Себе Си и заради слугата Ми Давида. 35 И в същата нощ ангел Господен излезе, та порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хора на сутринта, ето, всички ония бяха мъртви трупове. 36 И тъй, асирийският цар Сенахирим си тръгна, та отиде, върна се, и живееше в Ниневия. 37 А като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с нож; и побягнаха в аратската земя.А вместо него се възцари сина му Есарадон.

  Исая 14:22 Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите, И ще ИЗЛИЧА ИЗ ВАВИЛОН име и всичко останало, - И син и внук, казва Господ. 23 И ще го обърна в притежание на ежове, и във водни локви; И ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на Силите. 24 Господ на Силите се закле, казвайки: Непременно, както намислих, така ще стане, И както реших, така ще стои, - 25 ЧЕ ЩЕ СЪКРУША АСИРИЕЦА В ЗЕМЯТА СИ, И ЩЕ ГО СТЪПЧА НА ПЛАНИНИТЕ СИ; Тогава хомотът му ще се дигне от тях, И товарът му ще се снеме от плещите им. 26 Това е решението, взето за цялата земя, И тая е ръката, която се простира над всичките народи. 27 Защото Господ на Силите взе решение, и кой ще го осуети? И ръката Му е простряна, и кой ще я върне назад?

  Господарят на Вселната, Създателят на мирозданието е Асирийският цар. Вавилонският цар е ЛУцифер както четем от Исая 14 глава, когото Йехова ще срази в края на времето. Дяволът и Азазел са невинни и ще се радват НА ЖИВОТЪТ ЦЯЛА ВЕЧНОСТ, защото Йехова ще срази фалшивата религия.

  ЗА НАЙ ВЕЛИКИТЕ В СВЕТА ДАТАЙЛНО
  АПОСТОЛ ПАВЕЛ е царя на Тир описан в Езекил 27,28 глава. Също и Луцифер. Неговата църква е блудницата описана в Откровение 17,18 глава която е католическата църква
  Откр.1:5 и от Исуса Христа, който е верния свидетел, първороденият от мъртвите, и НАЧАЛНИКЪТ НА ЗЕМНИТЕ ЦАРЕ.
  Откр.17:18 И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.
  Откр.17:1 И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, КОЯТО СЕДИ НАД МНОГО ВОДИ.
  Езекил 27 глава = Откровение 18 глава
  Сега разбрахме че Апостол Павел е царя на Тир. Обаче Дали е и Вавилонския цар.
  Откр.22:16 Аз Исус изпратих ангела си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, СВЕТЛАТА УТРИННА ЗВЕЗДА.
  Исая 14:12 Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората (O Lucifer, son of the morning)
  Lucifer = Shaining star(Блестяща звезда), сине на утрото)
  Тук става дума за Вавилонският цар който е Дявола, който е и Старозаветния БОг на Израил, а във Откровение 18 глава става дума за блудницата Вавилон. Все пак когато се говори за Вавилон в Откровение се има впредвид градът Вавилон който е сред моретата, а Вавилон е е пресечна точка на реките Тигър и Ефрат не море.
  "Потомъкът Давидов" = син на Давид, обещаният син на Давид обаче е Соломон както е писано:
  1Лет.22:9 Ето, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всички неприятели около него; понеже Соломон( Т.е., Мирен) ще му бъде името, и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израиля;
  Лука 1:31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. 32 Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. 33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
  Значи въпреки че не е бил тогава син на Давид(ЙОсиф не ебал Мария). Той все пак е негов наследник. Това се обяснява с факта че Соломон беше наследникът на Давид
  2Цар.12:24 След това, Давид утеши жена си Витсавее, и влезе при нея, та лежа с нея; и тя роди син, и нарече го Соломон. И Господ го възлюби
  3Цар.1:47 Освен туй, и царските слуги влязоха да честитят на господаря ни цар Давида, и рекоха: Бог да направи името на Соломона по-светло и от твоето име, и ДА НАПРАВИ ПРЕСТОЛА МУ ПО ВЕЛИК ОТ ТВОЯ ПРЕСТОЛ.
  !!!СЕга ЗАщо Исус Христос не Соломон!!!
  Лука 1:69 И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата си Давида. 70 (Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци). 71 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕПРИЯТЕЛИТЕ НИ И ОТ РЪКАТА НА ВСИЧКИ КОИТО НИ МРАЗЯТ,

  яСНО дори Бог се беше заблудил че Исус Христос е Соломон. Той не е съдия, не цар защото отказва и царството му не е от този свят
  Иоан.18:36 Исус отговори: МОЕТО ЦАРСТВО НЕ Е ОТ ТОЗИ СВЯТ; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.
  А какво беше обещано на Соломон.
  2Лет.1:12 дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.
  Иоан.6:15 И тъй, Исус като разбра, че ще дойдат да Го вземат на сила, за да Го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.
  Следователно Исус щом е потомък Давидов( т.е един от синовете му) е Адония.
  3Цар.1:5 Тогава Адония, Агитиният син, надуто си каза: Аз ще царувам. И приготви си колесници и конници и петдесет мъже, които да тичат пред него.
  Ще кажете защо мислиш че Исус е Адония. Обеснявам.
  3 цАРЕ 1:5 Тогава Адония, Агитиният син, надуто си каза: Аз ще царувам. И приготви си колесници и конници и петдесет мъже, които да тичат пред него. 6 А баща му никога не беше му досаждал с думите: Ти защо правиш това? А той беше и много ХУБАВ НА ГЛЕД; и роди се на Давида подир Авесалома.

  АЗ НИКОЛАЙ ВЛАДМИРОВ КУРБАНОВ съм цар Соломон а ЛУцифер(Апостол Павел) е Адония мой брат предишен. КОгато аз бях Асуир той беше Аман затова сега въпреки че сме съседи той на 12 етаж 72 апартамент а аз под него на 11 в 65 апартамент, се караме. ЧУвам го понякога как вика, НЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ВИЖДАЛ СЪМ ГО НЯКОЛКО ПЪТИ. Той твърди че аз съм Аман и Апостол Павел а той Асуир а брат му Емо Соломон. Поисках съд от Създателя на Мирозданието. Бог преглежда спомените ми докато спя и засега всичко изглежда че аз(Николай Владимиров Курбанов съм Соломон) а брат ми Александър Владмиров Курбанов АСУИР.

 • КОЙ Е АПОСТОЛ ПАВЕЛ-НАЙ ВЕЛИКИЯТ АПОСТОЛ НА ХРИСТОС.
  Откр.2:20 Но имам против тебе това, че търпиш ЖЕНАТА ЕЗАВЕЛ, която нарича себе си пророчица, и която учи и прелъгва моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.
  Римляни 14:1 Слабият във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. 2 Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата яде само зеленчук. 3 Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.
  Понеже хората не са знаели кое месо на пазара е било принесено преди това в жертва. Римляните бяха езичници първо.
  3Цар.21:25 (Никой, наистина, не биде подобен на Ахаава, който продаде себе си да върши зло пред Господа, като го подбуждаше жена му Езавел,
  3Цар.16:31 И като че беше малко това, че ходеше в греховете на Еровоама, Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваала и да му се покланя.
  В старият завет има изрична заповед да не се жертва на други богове
  СЛЕДОВАТЕЛНО АПОСТОЛ ПАВЕЛ = АХАВ.

 • КОЙ Е ДЯВОЛА
  Всички мислеха че Исая 13,14 глава; Езекил 27,28 глава и Откровение 17,18 глава са за Дяволът и неговата световна организация. Обаче се оказа че е за Църквата която е разрешила греховете т.е изповядването пред свещеник и после пак може да съгрешаваш.
  Нека разберем сега кой е Дяволът. Щом Дяволът не е лошият, следователно ТОЙ Е БОГ. Но нека си спомним какво казва апостол Павел
  Кол.2:14 и като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;
  Следователно Дяволът е Богът на СТАРИЯТ ЗАВЕТ.
  Рим.10:5 Защото Мойсей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея.
  Гал.3:12 а законът не действува чрез вяра, но казва: "Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него".
  Лев.18:5 Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Иеова.
  Лев.25:18 И тъй, да държите повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги вършите, та да живеете безопасно на земята.
  Лев.26:15 и ако отхвърлите повеленията Ми, и ако душата ви се погнуси от съдбите Ми, та да не вършите всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми, 16 тогава ето какво Аз ще ви направя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви; и ще сеете семето си напраздно, защото неприятелите ви ще го ядат. 17 Ще насоча лицето Си против вас, и ще бъдете избити пред неприятелите си; ония, които ви мразят, ще владеят над вас, и ще бягате, когато никой не ви гони. 18 И ако при всичко това не Ме послушате, тогава ще ви накажа седмократно повече за греховете ви. 19 Ще строша гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед. 20 Силата ви ще се иждивява напраздно, защото земята ви няма да дава плодовете си и дърветата на земята ви няма да дават плода си. 21 И ако ходите противно на Мене и не склоните да Ме слушате, ще наложа върху вас седмократно повече язви според греховете ви. 22 Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от чадата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви направят да намалявате, та пътищата ви ще запустеят. 23 И ако от това не се поправите и не се обърнете към Мене, но ходите противно на Мене, 24 тогава ще ходя и Аз противно на вас и ще ви поразя, да! Аз, седмократно поради греховете ви. 25 И ще докарам на вас нож, който ще извърши отмъщение за завета; и когато се съберете в градовете си, ще изпратя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръцете на неприятеля. 26 И когато ви строша подпорката от хляба, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка; и ще ядете, но няма да се насищате. 27 Но ако и след това не Ме послушате, а ходите противно на Мене, 28 то и Аз ще ходя противно на вас с ярост и ще ви накажа, да! Аз, седмократно за греховете ви. 29 Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете. 30 И ще разоря оброчищата ви, ще съборя кумирите ви, и труповете ви ще хвърля върху труповете на презрителните ви идоли; и душата Ми ще се погнуси от вас. 31 Ще обърна градовете ви на пустиня, и ще запустя светилищата ви, и не ще да помириша дъха на благоуханните ви приноси. 32 Ще запустя и земята ви, тъй щото ще се смаят за това неприятелите ви, които живеят в нея. 33 А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня. 34 Тогава земята ще се радва на съботите си през всичкото време докато е пуста, и докато вие сте в земята на неприятелите си; тогава ще се успокои земята и ще се радва на съботите си. 35 През всичкото време, когато е запустяла, ще си почива, защото не си е почивала в дължимите от вас съботи, когато вие живеехте в нея. 36 И на останалите от вас ще вложа страх в сърдцето им в земите на неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги погне, и ще бягат, като бягащи от нож; и ще падат, когато никой не ги гони. 37 Ще падат един върху друг, като че ли пред нож, когато никой не ги гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си. 38 Ще погинете между народите; и земята на неприятелите ви ще ви пояде. 39 Останалите от вас ще се стопят за беззаконията си в земите на неприятелите си; а още за беззаконията на бащите си ще се стопят заедно с тях. 40 Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си в престъплението, което са извършили против Мене, и още, че са ходили противно на Мене, 41 и че Аз ходих противно на тях и ги отведох в земята на неприятелите им, - ако тогава се смири езическото им сърдце, И ПРИЕМАТ НАКАЗАНИЕТО ЗА БЕЗЗАКОНИЯТА СИ, 42 тогава ще спомня завета Си с Якова; още завета Си с Исаака и завета Си с Авраама ще спомня; ще спомня и земята.

  Вижте колко е милостив Бог по същия начин и Аз Соломон съм казал

  3Цар.8:33 Когато людете Ти Израил бъдат разбити пред неприятеля по причина, че са Ти съгрешили, ако се обърнат към Тебе, та изповядат Твоето име, и принесат молитва, като Ти се помолят в тоя дом,34 тогава Ти послушай от небето, и прости греха на людете Си Израиля, и възвърни ги в земята, която Си дал на бащите им. 35 Когато се затвори небето, та не вали дъжд по причина, че са Ти съгрешили, ако се помолят на това място и изповядат Твоето име, и се обърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш, 36 тогава Ти послушай от небето и прости греха на слугите Си и на людете Си Израиля, и покажи им добрия път, в който трябва да ходят, и дай дъжд на земята Си, която Си дал в наследство на людете Си. 37 Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци, или гъсеници, ако неприятелят им ги обсади в градовете на земята им, - каквато и да е язвата, каквато и да е болестта, - 38 тогава всяка молитва, всяко моление, което би се принесло от кой да бил човек, или от всичките Ти люде Израиля, който ще познае всеки раната на своето сърце, и простре ръцете си към твя дом, 39 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и прости и подействай, та въздай на всеки според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, (защото Ти, само Ти, познаваш сърцата на целия човешки род), 40 за да Ти се боят през всичкото време, когато живеят на земята, която Си дал на бащите ни. 41 Още за чужденеца, който не е от людете Ти Израиля, но иде от далечна страна, заради Твоето име, 42 (защото ще чуят за великото Ти име, и за Твоята мощна ръка, и за твоята издигната мишца), - когато дойде, та се помоли в тоя дом, 43 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и подействай според всичко, за което чужденецът Те призове; за да познаят името Ти всичките люде на света, да Ти се боят както людете Ти Израиля, и да познаят, че с Твоето име се нарече тоя дом, който построих. 44 Ако людете Ти излязат на бой против неприятеля си, където би ги пратил Ти, и се помолят на Господа, като се обърнат към града, който Ти си избрал, и към дома, който построих за Твоето име, 45 тогава послушай от небето молитвата им и защити правото им. 46 Ако Ти съгрешат, (защото няма човек, който да не греши), и Ти се разгневиш на тях, та ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в неприятелската земя, далеч или близо, 47 все пак, ако дойдат на себе се в земята, гдето са отведени пленници, та се обърнат и Ти се помолят в земята на пленителите си, и рекат: Съгрешихме, беззаконствахме, сторихме неправда, 48 и се обърнат към Тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги запленили, и Ти се помолят, като се обърнат към земята си, която Си дал на бащите им, към града, който Си избрал, и към дома, който построих за Твоето име, 49 тогава Ти послушай от небето, от местообиталището Си, молитвата им и молението им, защити правото им, 50 и прости на людете Си, които са Ти съгрешили, всичките им престъпления, чрез които станаха престъпници против Тебе, и умилостиви към тях пленителите им, за да им покажат милост; 51 защото те са Твои люде и Твое наследство, което Си извел из Египет, отсред железарската пещ. 52 Нека, прочее, бъдат отворени очите Ти към молението на слугата Ти и към молението на людете Ти Израиля, за да ги слушаш за каквото и да Те призоват; 53 защото Ти, Господи Иеова, си ги отделил от всичките племена на света, за да бъдат Твое наследство, според както говори чрез слугата Си Мойсея, когато изведе бащите ни из Египет.

 • КОЙ Е ИЛИЯ
  Илия се бореше срещу Ваал
  3 Царе 18:36 А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща. 37 Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире. 38 Тогава огън от Господа падна, та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа. 39 И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.

  Кой е БОГ ОТЕЦ
  Бог Отец е Съвършен според думите на синът му:
  Мат.5:48 И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
  Мат.6:26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?
  Лук.12:24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!
  Следователно Той не може да е Дяволът, ами е Аллах. И засега той владее Земята защото виждаме че той обича синовете си и дъщерите си(гледаме ги по телевизията)а също те са с имунитет). И мрази глупавите и бедните.

  Матея 25:14 Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. 15 На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. 16 Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. 17 Също и тоя, който получи двата спечели още два. 18 А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си. 19 След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях. 20 И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. 21 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 22 Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. 23 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 24 Тогава се приближи тоя, който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сял, и и събираш гдето не си пръскал; 25 и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. 26 А господарят му в отговор каза: Зли и лениви, слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал; 27 ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. 28 Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. 29 Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има. 30 А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

  Лука 15:11 Каза още: Някой си човек имаше двама сина. 12 И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. 13 И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. 14 И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. 15 И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. 16 И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше. 17 А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! 18 Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; 19 не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. 20 И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 21 Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син. 22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; 23 докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; 24 защото този мой син бе мъртъв и оживя; изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. 25 А по-старият му син беше на нивата; и като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. 26 И повика един от слугите и попита, що е това. 27 А той му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. 28 И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. 29 А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си; 30 а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. 31 А той му каза: Синко, ти си винаги с мен, и всичко мое твое е. 32 Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат бе мъртъв и оживя, и изгубен бе, и се намери.  THE MOST POWERFULL GODS AFTER ALLMIGHTY on planet Earth
  Това съм аз Йехова и Исус Христос- Павел от 12 етаж в моя блок. Когато се роди Исус аз Йехова разбрах че ще съсипе Земята със своя закон на любовта и ще отхвърли моя Старият Завет от Библията. Затова го убих, знаем че беше разпънат на кръст и умря. Но Създателят на Мирозданието не одобри това убийство. И както при убийството на Еднорог цялата Земя започна да се мъчи. Затова той ме свали от Престола ми в небето и ме хвърли на Земята за да ме изпита дали наистина съм по добър от него. Оказа се че аз съм най силен, най мъдър, най велик и най могъщ от боговете. Исус Христос е също и Асуир. Но понеже той се обяви за Соломон т.е мене, затова пък аз се обявих за Асуир. Той почна да ебе моите жени(700 на брой). Аз пък почнах да оправям неговите(20 на брой) особенно специално вниамние обърнах на Камелия която е царица Естир. Както той завладя моя територия Израел така аз сега ще завладея неговата а знаем че той властваше от Индия чак до Етиопия. Аз доказах с поведението си със мъдруването над свещените текстове в композирането на музика със моята игра GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS че съм най великия. Със всекидневното проповядване на богове и велики личности които могат да чуят Бог че съм по добър от всичките му проведници. Оборих учението на Исус. Той не пожела да даде стотинка на бедните а аз дадох всичко. ЗАТОВА АЗ ПОБЕДИХ. И както заради Христос се мъчеха моите хора - праведниците 2000 години така сега цяла вечност ще се мъчат всички християни ако не ме признае Дговорът който искам да направя с него е следният той е умрял за всички които са големи грешници. След като се кръстят(даваме им 2ри шанс) нямат право да грешат иначе ще ги наказваме със страдание и болести. Америка е негова територия там ще се раждат най грешните хора на Земята като хомесексуалисти, лезбийки, травестите, психопати убийци т.е тези които АЗ ОТХВЪРЛЯМ

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_%28series%29 GRAND THEFT AUTO GAMES
  0-2. АРХИТЕКТА от филма МАТРИЦАТА-
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Codemasters_games
  0-3. ALASTOR- Дявола на дяволите, върховния Дявол.
 • http://na.square-enix.com/games , Mensa_Academy_v1.0.
  1. LAURA VONDERVOURT- kara from tv series SMALLVILLE- всички ИГРИ НА
 • bigfishgames.com--- логическите игри HIDDEN OBJECTS,WINDOWS XP SP3
  2. CLARK KENT(SMALLVILLE)- FUEL(2009), CLARK KENT(SUPERMAN)- XPAND RALLY, XPAND XTREME, VOLKSWAGEN GTI RACING
  3. NVKNVK-ЦАР СОЛОМОН- GTA3,GTA VICE CITY, GTA SAN ANDREAS,GTA UNITED
  , MINDCALC И CLEAR LOGIC; QUAKE 1,2; KING_SOLOMONisNVKNVK_535_gta competions_And_my_mini_logic_games.zip, nvknvk_FUEL_5mods.zip, nvknvk_FUEL_install_after_DEMO_with_save.exe, vw_gti_racing_nvknvk_1to1_challange_fast_graphic_patch.zip, nvknvk Xpand Xtreme90procent асфальт patch.zip, abcd11.zip-GT97 RACING Hack, OFFROAD MOD_wv_gti_racing_IN_Xpand_xtreme.zip. ZIP.
  АЗ ГЛАВЕН ГЕРОЙ В ИГРАТА NINJA GAIDEN (BLACK, NINJA GAIDEN SIGMA,SIGMA 2)
  6. БАЩА МИ ВЛАДИМИР ЕНВЕРОВИЧ КУРБАНОВ-ЦАР ДАВИД В ДРЕВНОСТА- GTA IV,WINDOWS 7,
  7. БРАТ МИ ИВАН ПРИНЦ АВЕСАЛОМ- RICHARD BURNS RALLY,AEROFLY FS 2012, WINDOWS XP SP2;
  8. ПРОРОК ИЛИЯ=ЙОАН КРЪСТИТЕЛ=ИВЕЛИН ИВАНОВ МАГА--DRAGON AGE 1,2,GT97 RACING
  9. ПОП ФОЛК ПЕВИЦАТА КАМЕЛИЯ която се оказа че Е ЦАРИЦА ЕСТИР- MAGIC 2014 THE DUEL OF PLANESWALKERS
  10. ГРИГОР НЕДЯЛКОВ- АПОЛОН- ASSASIAN CREED 2
  11. Велиазар Влъчков(Свещеник Елеазар в БИблията) SBK.Superbike.World.Championship. 2007-2012. Мой брат от църквата на адвентистите. А СЪЩО И ИГРАТА Evolution GT(2006), SQUADRA CORSE ALFA ROMEO(2005)
  12.Мартин Везев цар Хирам- TEST DRIVE UNLIMITED 1, Test drive unlimited 2 е негова.
  13. ШАО КАН -All games from MIDWAY mortal kombat 1,2,3,4, mortal kombat 9 2011 NETHEREALMS също е на Шао Кан. L.A RUSH. И ВСИЧКИ MORTAL KOMBAT MUGEN.
  14. JOHN WINCHESTER- father of SAM AND DEEN (supernatural tv series)- PAINKILLER SUPERNATURAL, PAINKILLER (2004) AND expansion for it BATTLE OUT OF HELL. PAINKILLER RECUIRING EVIL, REDEMPTION, HELL AND DAMNATION
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Painkiller_%28video_game%29
  15. FRANK - Benjamin one of 12 son of Jacob- , PAINKILLER RESSURUCTION
  16. Божидар мой бивш "брат" от адвентиската църква: ГОТОНОИЛ СИНЪТ НА КЕНЕЗ БРАТ НА ХАЛЕВ- ASSASIAN CREED Brotherhood,ASSASIAN CREED 1; NEED FOR SPEED THE RUN;НА СЕСТРАТА НА БОЖИДАР Е ASSASIAN CREED 3 LIBERATION(ps vita). TRACKMANIA VALLEY (2013),
  17. ЗАКХЕЙ бирника(SEBASTIAN LOEB) : WRC RALLY 2010, WRC 2 2011 , wrc 3(2012) wrc 4 (2013)
  18. MICHAEL SHUMACHER- ШАМПИОН- пилот на формула 1 . f1 (2002,2010,2011,2012)
  19. xzibit- принц АМНОН първородния на Давид. GTA IV SAN ANDREAS, GTA IV VICE CITY, GTA IV GTA3 - На еджина rage игрите san andreas и vice city и gta3.
  20. KREESTOFER REEVES- CLARK KENT- SUPERMAN- COMMANDER KEEN 1,2,3,4,5,6,7 (you can play it under dosbox)
  21. Емо НАШ приятел от адвентиската църква син на Краси Атанасов от Враца- Rally Championship 2000, MINI CAR RACES. А СЪЩО И PUDDLE- логическа игра при която трябва да се предвижи различна течност в различна среда. СЪЩО XMPLAY
 • www.un4seen.com/xmplay.html НАЙ ХУБАВИЯ PLAYER за музика
  22. ZUZI(ЗУЗИ) моето черно котенце което вече е на 14 години и продължава да ни радва ALLEY CAT играе се вече под DOSBOX
  23. Иван Кирчев пророк Ананий който също е бил и теманецът Елиафаз(един от 3мата приятели на Йов които идват да го утешават) - мой бивш брат от адвентиската църква и приятел на семейството: ВСИЧКИ стари CALL OF DUTY без поредицата MODERN WARFARE , всички MEDAL OF HONOR , ВСИЧКИ WOLFENSTAIN(без 2009)
  24. Jason Statnum- FIRST TEMPLAR
  25. Владо Кирчев (Шуахецът Валдад(един от приятелите на Йов в Библията) братът на Иван Кирчев(Теманецът Елиафаз) и 2 мата са ни приятели от адвентиската църква: MAFIA 2
  26. Кубрат Пулев боксьора(MOTARO) И Андреа - THE HUNTED DEMON'S FORGE
  27. пилотът Пламен Кралев NEED FOR SPEED shift 1,2
  28. СИМЕОН НИКОЛОВ ОТ
 • http://asknet-bg.com/page4.html КОЙТО Е ХЕРКУЛЕС ИЛИ АКТЬОРА KEVIN SORBO. НЕГОВАТА ИГРА Е NEED FOR SPEED MOST WANTED 2012.
  29. NEO- Keaunu Reeves- CONSTANTINE, PATH OF NEO,APB RELOADED -
 • http://mmohuts.com/review/apb-reloaded
  30. поп фолк певицата ЕМИЛИЯ, мъжът и КОКО ДИНЕВ И СИНЪТ ИМ -NEED FOR SPEED HOT PURSUIT 2010, NEED FOR SPEED UNDERCOVER
  31. ГАБРИЕЛ(GABRIEL) не архангел Гавраил И ЗИНА (XENA) - ENCLAVE
  32. Иво- тренираше в Славия младежкият отбор мой съученик от Училището на гара Искър за шофьори и монтьори. Всички DUKE NUKEM
  33. Християн мой съсед от блока -- SAINTS ROW 1,2,3,4, Driver: San Francisco.
  34. ИВАН БЛАТЕЧКИ- ASSASSIN CREED REVELATION който е ХАЛЕВ синът на Ефоний.
  35. ПРОРОК ИЛИЙ=ИЛИЯ ПАВЛОВ -Всички игри на ACTIVISION СА НЕГОВИ,
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Activision_games.
  GTA V(MICHAEL).
  36. PSETO (
 • http://hategame.com) - всички MASS EFFECT 1,2,3. КОЙТО Е ИСУС НАВИН
  37 FERRARI е на пророк Агей който е Енцо TEST DRIVE UNLIMITED FERRARI LEGENDS , а също Ferrari Virtual Race Drift Mod 2.
  40. Supreme Snowboarding- THE girl from movie "Chalet Girl"
  41. Поп фолк певицата Галена - AEON FLUX, IN FLUX
  42. ЯВОР (мебелна къща)- BINARY DOMAIN
  43. МЛАДЕН мой съученик от гимназията 125 СОУ София Младост 1 RIDGE RACER UNBOUNDED
  44. пророк МИхей -Мишо от гимназията. 3D GAME ENGINE UNITY
 • http://unity3d.com/ NEED FOR SPEED WORLD
  45. MORDRED- 3D GAME ENGINE "3D RAD"
 • http://www.3drad.com/
  46. ПОП ФОЛК ПЕВИЦАТА ДЖЕНА -WORLD RACING 1-MERCEDES,
  47. SONYA BLADE(mortal kombat charachter)- TIMES OF BLADE
  48. АПОСТОЛ ПЕТЪР и ABRAHAM LINCOLN- INVERSION(ще излезе на 27 юли 2012)
  49. KOUL демонът който помагаше на чародейките в сериалът CHARMED- DISHONORED(9 ОКТОМВРИ 2012)
  50. свещеник ЗОРОВАВЕЛ- Коко Папукчиев, живее на 14 етаж в моя блок всички CITIES XL
  51. Евар син на Давид в миналото - играта Gangstar Rio: City of Saints - iPad 2 http://youtu.be/-PJXZuNo1Zs . КОйто е Иван Богоев мой съученик от гимназията.
  52. Слави Трифонов-цар Саул в Библията
 • jeu kakuro всички HITMAN http://ru.wikipedia.org/wiki/Hitman_(%F1%E5%F0%E8%FF_%E8%E3%F0)
  53. чичо НАСКО или АТАНАС ВЛЪЧКОВ брат на Димитър Влъчков проповедници бяха в адвентиската църква реформаторско движение където ходих аз - SIMCITY 2013.
  54. СЕРГЕЙ БОДРОВ(филмът Брат 1,2)- PROTOTYPE 1, GTA SAN ANDREAS CRIMINAL RUSSIA Just Cause 2 Immortal 2 (2011),DEVIL MAY CRY 5(2013)
  55. мАЛКИЯ SUPER SHAO KAHN( ОТ играта MORTAL K0MBAT SPECIAL EDITON 2010) Лаван в Библията, сега вуйчо ми Васко - TRUE CRIME L.A
  56. MODERN TALKING- NEED FOR SPEED 3(HOT PURSUIT), 4(HIGH STAKES)
  57. DAVIS BLOOME charachter in tv series SMALLVILLE season 8(2009 year) with real name Sam Witwer -STAR FORCE UNLEASHED 2
  58. НЕДКО АРНАУДОВ мой съученик от гимназията. ЗАЕДНО С КЛАРК КЕНТ ГО СПАСИХМЕ ОТ ВЕЧНИ МЪКИ В АДА. -RAGE, RED DEAD REDEMPTION
  59. ЧУШКАТА- живееше на 14 етаж в моя блок- WATCH DOGS(2013) Също е Гиезий ученик на пророк Елисей.
  60. Галя сестра на Емо и Павел - PORTAL 1,2
  61. Симеон от моя блок 17 етаж дето прави природните катаклизми REDLINE STREET RACING,L.A STREET RACING ,
  62. поп фолк певицата МАЛИНА- WORLD RACING 2
  63. ВАНЬО СОЛОВЬОВ(пророк САМУИЛ) син на Тони Соловьов(Елкана в Библията)-ПРОПОВЕДНИК ОТ Църквата на адвентистите реформаторско движение)- NFS PRO STREET RACING
  64. ЗЕВС -LOFTY ONE AND HIGH ONE http://www.ubi.com/us/games/
  65. ГОШО-ПРИЯТЕЛ НА СЕМЕЙСТВОТО и член на адвентиската църква реформаторско движение София. Driver, Driver 2, Driv3r, Driver 76,Driver: Renegade 3D. НАЙ ДОБРИЯ ПРИЯТЕЛ НА ЗЕВС ОТ ЧОВЕЦИТЕ, когато Зевс беше куче, той беше неговият стопанин
  66. ЦАР АДАД- СТОЯН МИЛЕВ мой съученик от гимназията голям лъжец и измамник мисли се за Соломон ВСИЧКИ CLASSIC PRINCE OF PERSIA- http://www.popuw.com/ и всички НОВИ
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia
  А СЪЩО И Driver: Parallel Lines
  67. ИСАХАР в Библията СТЕФЧО мой съсед от моя етаж има клип с Андреа дето е в червена рокля- QUAKE 3,4
  68. ЕМАНУИЛ братвчед на Божидар всички TRACKMANIA всички TRACKMANIA .
 • http://en.wikipedia.org/wiki/TrackMania ВКЛюЧИТЕЛНО 2-stadium,canyon,valley
 • http://maniaplanet.com/trackmania/
  69. PIERCE BROSNAN-SAINTS ROW 3
  70.Синът на Аднан Зягел(Амаличския цар Агаг) -Бюлент от турския сериал ЗАБРАНЕНИЯ ПЛОД- ASSASIAN CREED III(2012)
  71. Чичо Гого дядо на братовчед ми Жоро-Верзелай приятел на баща ми цар Давид- DESCENT 1,2,3
  75. JUSTIN BIEBER- FORZA HORIZON
  76. CRY ENGINE 3
 • https://en.wikipedia.org/wiki/CryEngine -СЪЗДАТЕЛЯТ който е ХОР(HORUS).
  77. ELECTRONIC ARTS- JEHOVA СЕГАШНИЯТ БОГ НА ИЗРАЕЛ.
 • http://www.ea.com/games
  78. VALVE
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_games_developed_by_Valve
  half life поредицата е на пророк ДАНАИЛ който е свещеник АВИАТАР по времето на Давид
  79. АЗАЗЕЛ -цар Валтасар внук на цар Навуходоносор(Суртур)- ВСИЧКИ CRASH TIME 1,2,3,4,5(UNDERCOVER)
  80. МАГДА- БЪЛГАРСКА ПОП ФОЛК ПЕВИЦА-
 • http://www.neoaxis.com МНОГО ДОБЪР И МНОГО ЛЕСЕН 3D GAME ENGINE.
  81. Президента на Русия Путин - STREETS OF MOSCOW, MOSCOW RACER
  82. Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson- FAST AND FURIES SHOWDOWN
  83. СюЛЕЙМАН от сериалът ВЕЛИКОЛЕПНИЯТ ВЕК- играта OCEAN CITY RACING
  84. Вин ДИзел - WHEELMAN
  85. АЛЛАХ - 3D ENGINE "UNREAL"
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unreal_Engine_games
  86. ЕФРЕМ(Петьо Петков) синът на ЙОсиф(Boban Rajovic)- КУБЧЕ РУБИК БУРЕНЦЕ -http://burentse.bg/site/?p=3
  Псалм 78:67 При това Той се отказа от Иосифовия шатър, И Ефремовото племе не избра; 68 Но избра Юдовото племе, Хълма Сион, който възлюби. 69 Съгради светилището Си като небесните възвишения, Като земята, която е утвърдил за винаги. 70 Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овцете;
  87. 50 cent- Midnight Club Los Angelis (PS3,XBOX360)
  88. SLEEPING DOGS- JET LI
  89. ИСУС ХРИСТОС- всички DEUS EX
  90. ДОБРИ(приятел на Стоян МИлев и мой съученик от средното специално училище) или djamaikata със adrinana имат клип "ТИ СИ ШЕФА" - RISE OF TRIAD
  92. Емо Брат на Павел-ЛУцифер- SpinTires, Urban Trial Freestyle, THE CREW(2014)
  93. LUcifer(вижте на youtube.com ninja gaiden sigma ,финалът, а преди него е моят БОг surtur) - Павел от 12 етаж в моя блок. WITCHER 2(ASSASSIAN OF THE KINGS), PAINKILLER OVERDOSE,FUEL OVERDOSE. WINDOWS VISTA, SPECTROMANCER, THE CREW(2014)

  gods or the best goa psy trance dj and compositors

  1.Ra- БОГ ОТЕЦ И НЕГОВИТЕ НАЙ ВЕРНИ СЛУГИ.
  2. Transwave- Васил Найденов който е Ефтай дето прави обрек и дъщеря му излиза да го посрещне И той трябва да я убие и я убива. JUdges 11 chapter(Bible)
  3.Man with no name - AШЪТ от сериала LOST GIRL.
  4.Astral Projection- 2мата полицаи(Avi Nissim and Lior Perlmutter) от българския филм където единия(Христо Мутафчиев) преби един бизнесмен с желязо насред улицата. И после се забърка в мафията чрез един адвокат и Рапсак общо 3 мата са Тартана, Рапсариса и Рапсака служители на Асирийския цар т.е Господарят на Мирозданието Всевишният на Всевишните
  5.DJ GoAngel или GOA ANGEL -АНГЕЛ КАСТИЕЛ(supernatural season 4)
 • http://www.goagalaxy.com/music.htm
  6. NVKNVK ЦАР СОЛОМОН 556 парчета GOA TRANCE ЗА 11 години творчество.
  7. AMANIANS- НЕНЧО от средното специално училище беше мой съученик- ЧЕШКИТЕ ГОЛЕМИ ТРАМВАИ СА НЕГОВИ.
  8.Juno Reactor Стоян Янкулов по прякор стунджи дето имат един клип "вода"
  9.Sun Project Емил АТанасов приятел от адвентиската църква син на Краси Атанасов
  10.California Sunshine - Никодим книжника който дойде при Исус през ноща сега е евреина Лейтман и неговото учение Кабала много популярно в Израел а също и книжникът Ездра в Старият Завет
  11.Trivia - лююбимия син на Яков Йосиф който е и Boban Rajovic
  12.MFG - Гидеон от Старият Завет от Библията който е и Стефан собственика на NET4U интернет доставчик в София чиито услуги ползвам и аз, другия явно неговият помощник
  13. Quantum- Gidi Snapir или Иво Сиромахов сценарист на шоуто на Слави
  14. Miranda или пророчицата Девора от Старият Завет на Библията по точно описана в книгата Съдии, а също и Королева озернъх болот в фильме "ТЕМНъЙ МИР"Temniy.mir 2010
  Има го на arenabg.com и по други torrent тракери.
  15. Afgin- Камен братът на Григор Недялков заради него ме хвърлиха в ада в предишният свят т.е Бог Отец каза че аз съм Аман а той Асуир. Оказа се че не съм нито 2 те. Аман е Камен а брат ми близнак е Асуир
  16. Khetzal- Вениамин братът на Йосиф А също и Франк от филмът Repoman, а също един от ангелите които ме пазеха преди да почне да ме пази Архангел Гавраил.
  17. Kliment- Йоан Кръстител който е и Ивелин Иванов мага.
 • http://bio-m.net/
  18. Talamasca- Кондукторът служител на Дявола=Ваал=Французина от фолмът matrix reloaded
  19. BYPASS UNIT- Merlin and king Arthur Самуа, Совав от Библията синове на Давид
  20. GOASIA- БОГЪТ ОТ ФИЛМА HUNGER GAMES
  21. Тончо Русев над 1000 песни е композирал с музика и текст ОВИД ЕДОМ
  2Цар.6:11 И Господният ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едома три месеца; и Господ благослови Овид-едома и целия му дом.
  22. Travma - обещания син на Авраам Исаак който е и Каван Штатлату(Kivan? Tatlitug), по познат ни от сериалът перла(gumus). А също и Забраненият плод
  23. ARRONAX - BEN AFFLECK от филмът paycheck
  24. Masa - брат ми Иван Курбанов който е принц Авесалом син на Давид, а другия Jet Lee
  25. Surtur-Дяволът истинският този който живеев Ада, в огъня КОЙТО Е И . всяка музика направена на ТРАКЕРА VELVET STUDIO 2.1 PRO ГО ПРОСЛАВЯ. Аз го прославих с 553 парчета GOA TRANCE.
  26. LOST BUDHA - Емануил(братовчед на Божидар) мои бивши братя от църквата на адвентистите. Всички игри prince of persia са на Емануил. КОйто също е Lui Kang from mortal kombat.
  27. ASTRANCER - Свещеник Садок И Авиатар в Библията
  28. Motaro- Кубрат Пулев шампион по бокс в тежка категория
  29. Mindsphere - приятелят на Бахар(Джихан(Cihan)) във сериалът Gumus(Перла)
  30. Kintaro - АРХИТЕКТА ОТ филмът MATRIX , по силен от SHAO KHAN(DEVIL)---------
 • http://www.discogs.com/artist/Kintaro AMIR AFARGAN israel
  31. Mystica - Божидар- Шива такъв какъвто по статуите в Азия (бивш брат от адвентиската църква) и неговите приятели
  32. ZED REACTOR- Sam and Deen from tv series SUPERNATURAL. Мар.3:17 и Яков Заведеев и Якововия брат Иоан, на които даде името Воанергес, сиреч, синове на гърма,
  33. Raiden - един от Главните богове съдии, а също и боеца Raiden от mortal kombat, който е Леви: бащата на МОисей и Аарон
  34. Pleadians - 2та мадиамски царе Зевей и Салман. Judges chapter 8 from Bible: Zebah and Zalmunna
  35. Fractal Glider - Алик Гершон. Гросмайстор на шах роден в Русия израелец вече.
  36. AMITHABA BUDHA - КЛАРК КЕНТ който е архангел ГАВРАИЛ моя пазител и помощник.
  37. Cherouvim - Венци от Българска Божия Църква певец и то много добър който е и ангел РАФАИЛ
  38. IMPERIAL PROJECT. Бог Хадес собственика на всички чистилища - Имератора във филмът STAR WARS.
  39. Subcouds -Марко 16:43 дойде Иосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.
  Това е Leo в сериалът CHARMED който става един от стaрейшините
  40. AMANITE FX - Гиезий чирак на Елисей. "Чушката" живееше на 14 етаж в моя блок
  41. CHRONOS-http://youtu.be/-cJZX4iB7r8GOD CHRONOS father of Zeus, Hades, Poseidon
  42. COLOR BOX - във Библията е цар Йоас, сега е Симеон Сакскобурготски, другият е Симеон Дянков
  4Цар.11:21 Иоас беше на седем години, когато се възцари.
  4Цар.12:1 В седмата година на Ииуя се възцари Иоас, и царува четиридесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Савия, от Вирсавее.
  4Цар.12:2 И Иоас вършеше това, което бе право пред Господа, през всичкото време, когато го наставляваше свещеник Иодай.
  43. E-MANTRA бог Апофис - Един турчин SERDAR ORTAC може би сте го виждали по музикалните телевизии за поп фолк.
  44. FILTERIA- Християн мой съсед от блока но не ми е приятел
  45. ELECTRIC UNIVERSE - Сайбърдин системс която по късно се превръща в skynet и иска да изтреби човечеството като за целта изпраща в миналото терминатори които да убият Джон Конар водач и символ на съпротивата. Но това далече в галактиката на милиони светлинни години от нашата планета. Гледайте филма Terminator 1,2,3,salvation и ще разберете всичко.
  46. SPACE BUDDHA- Пастор Людмил Ятански църква БЛАГА ВЕСТ. Също е и апостол Яков
  47. Antares - смърта и неговите помощници >http://be.electrobel.org/search.ebel#type=muzik&page=0&term=antares&
  48. DJ SYNTHEX- Варак, съдия в Израел. Варак и Девора спасяват Израел в трудно време.
 • http://synthex.promodj.ru
  49. dj RUMBLE PACK - psy trance makers from Zurich. Аз копирах техния метод да намаля размера на дезасемблкиран script на gta san andreas ot 16 mb на 200 кб. И го изпозлвах във своите състезания и мисии.
  50. djROX - Agar wife of Abraham .
 • http://www.rox-unreal.net/goapsy.html
  51. dj FAXI NADU - Певецът Асаф по времето на царуването на Давид.
 • http://postunder.net/star/
  52. - dj Kayla Caryapadas - Сила приятел на Варнава те двамата са приятели на апостол Павел.
 • http://kayla.pdj.ru/
  53. ШАО КАН -ASIA 2001 НО МАЛКИЯ(mortal kombat special edtion 2010) който е Вуйчо ми Васко
  54. Portamento- синът на на пастор Людмил Ятански (апостол Яков ЦЪРКВА БЛАГА ВЕСТ СОФИЯ)

  55. RADICAL DISTORTION - Велиазар мой познат от църквата на адвенстистите който се пада и свещеник Елеазар син на Араон.
 • RADICAL DISTORTION ON DISCOGS
  56. Tandu - КОЛЯ актьора от филма ГОСТЯ ИЗ БУДУЩЕГО
  57. dj MAIIA блудницата РААВ: Иис.Нав.2:3 И тъй, ерихонският цар прати до Раав да кажат: Изведи мъжете, които дойдоха при тебе, и които влязоха в къщата ти; защото са дошли да съгледат цялата земя.
 • http://www.maiia.ru
  58.NEO from MATRIX
 • neo goa trance mix 5 2011
 • neo goa trance mix 1 2012
 • NeoMorpheous - Astral Projection
 • NeoMorpheous - E-Mantra - Nuskool GOA

 • 59. BEST SITE FOR GOA TRANCE DJ MIXES type in search bar GOA TRANCE http://www.mixcloud.com/psyradioua/dimitro-zymosis-goa-trance-show-001-goatronika-11032010/
  60. dj TB -NEEMAN commander of king of Syria http://rghost.net/users/tb/releases/psychedelic-mixes
  62. НОВИЯТ ЙЕХОВА - целият PSYCHEDELIC e негов и на негови хора
  63. KOSTI FORZA-ЗЕВС- ПОП ФОЛК КОМПОЗИТОР
  64. TEZLA - НИКОЛА ТЕСЛА ,ТОЗИ КОЙТО Е ИЗМИСЛИЛ КРУШКАТА

  ОБЩО ЗА БОГОВЕТЕ Т.Е ДЕМОНИТЕ Тук ще разкажа за всички богове във Вселената като се позова на себе си "ключът на цар Соломон" и други източници. Важно е да се знае че Всеки Бог е Егрегор и следователно той напълно прилича на фирма ако е малък, или компания или корпорация или тръст. Отношенията му с други фирми. За да започне да ни владее ние трябва да го приемем. Това което пише в ключът на Соломон е чиста шашма т.е някакъв ритуал и го викаме и му заповядваме да ни служи и да направи за нас еди какво си. АБСОЛЮТНА ГЛУПОСТ. Важно е да се знае че всички богове наблюдават всички хора и с поведението си хората избират Богът на който да служат. Християнството е мега корпорация обаче дори и тя ползва услугите на по малки богове. Давам пример: председателя на международния валутен фонд беше оправдан затова че имал сексуални контакти с женена жена т.е Темида богинята на правосъдието си "затвори очите". Исус не осъди блудницата макар че според закона трябваше да я убият с камъни.
  Йоан 8:10 И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди? 11 И тя отговори: Никой, Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.
  Иоан.5:14 По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.
  Двата най важни Богове са: Светият Израилев и неговият син Соломон и Бог Отец и неговият син Исус т.е Дявола или Християнството. НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР: ПРАВДАТА ИЛИ ГРЕХЪТ. По надолу ще изложа всички Богове подробно като ги разделя на тези 2 вида
 • http://myfhology.narod.ru/monsters/demons/demon-prolog.html
 • http://www.jewish.ru/tradition/kabbalah/other/2003/02/news994174768.php
 • http://necrocastle.narod.ru/demoni/z13.htm
 • http://www.hsgmagic.ru/biblioteka/Razdel_Демонология